In Amsterdam zijn inmiddels 33 stadsdorpen, en deze zijn met elkaar verbonden in het Netwerk Amsterdamse Stadsdorpen.

Een stadsdorp:

  • Heeft als doel het bevorderen van het nabuurschap in het eigen gebied.
  • Is een initiatief van en voor bewoners.
  • Is actief in een bepaald gebied (straten, buurt, wijk of stad).
  • Kiest zijn eigen vorm die past bij de aard van de plaats en de mensen die er wonen.
  • Is gebaseerd op indirecte wederkerigheid: iedereen heeft iets te bieden en wat jij biedt doet iemand weer voor jou (op een ander moment).
  • Bouwt een gemeenschap op van mensen die elkaar kennen, herkennen en erkennen.

Wat levert een stadsdorp eigenlijk? Waar dragen stadsdorpen aan bij? Dit is samengevat in een document met de titel 10 maal de kracht van stadsdorpen.