Stadsdorp Slotervaart-Noord is een initiatief van enkele bewoners om
meer contact en goed nabuurschap in onze buurt mogelijk te maken.